Weekend at the Library, Nantucket Atheneum, David M. Rubenstein, Evan Thomas